پورشه باکستر S مدل 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":110000000},{"date":"1396/11/07 18:34","price":1100000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":1150000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":1300000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":1400000000},{"date":"1397/05/26 00:00","price":1700000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397