بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":630000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":620000000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":590000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":690000000},{"date":"1397/03/09 12:00","price":710000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398