بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":700000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":670000000},{"date":"1396/12/14 00:00","price":650000000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":620000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":610000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398