بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":650000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":630000000},{"date":"1396/12/14 00:00","price":610000000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":580000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":560000000},{"date":"1397/01/20 00:00","price":580000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":605000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398