بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":72000000},{"date":"1396/11/07 18:34","price":720000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":700000000},{"date":"1396/12/14 00:00","price":680000000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":640000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":630000000},{"date":"1396/12/27 00:00","price":620000000},{"date":"1397/01/15 00:00","price":630000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398