بی‌ام و I8 فول - 2015

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":1300000000},{"date":"1397/01/20 00:00","price":1400000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":1500000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398