دی‌اس DS5 مدل 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":313000000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":301000000},{"date":"1397/01/20 12:00","price":310000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":320000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":350000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397