دی اس DS3 مدل 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 15:09","price":188000000},{"date":"1396/12/15 12:00","price":199000000},{"date":"1397/02/17 12:00","price":200000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":198000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":215000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397