ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX

قیمت بازار
167000000
قیمت کارخانه
167000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,202
plus
یورو
24,402
plus
درهم امارات
6,156
plus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX
{"date":"1396/11/07 14:20","price":69800000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":72000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":73000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":78300000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":79300000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":80300000},{"date":"1397/03/25 00:00","price":82300000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":83500000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":85500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":86500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":107000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":134000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":130000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":131000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":133000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":135000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":133000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":132000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":130000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":142000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":146000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":143000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":145000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":153000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":157000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":167000000}
بروزرسانی در تاریخ 19 تیر 1399