ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

قیمت بازار
138000000
قیمت کارخانه
138000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,202
plus
یورو
24,402
plus
درهم امارات
6,156
plus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX
{"date":"1396/11/07 14:20","price":62000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":63000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":64000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":67900000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":68900000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":69900000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":71900000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":72900000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":73900000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":88500000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":119000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":116000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":117000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":119000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":115000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":114000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":112000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":111000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":120000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":124000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":122000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":124000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":133000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":139000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":145000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":138000000}
بروزرسانی در تاریخ 19 تیر 1399