ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

قیمت بازار
138000000
قیمت کارخانه
138000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,599
minus
یورو
17,005
plus
درهم امارات
4,382
minus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX
{"date":"1396/11/07 14:20","price":62000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":63000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":64000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":67900000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":68900000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":69900000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":71900000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":72900000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":73900000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":88500000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":119000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":116000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":117000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":119000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":115000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":114000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":112000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":111000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":120000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":124000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":122000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":124000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":133000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":139000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":145000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":138000000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399