چری آریزو 5 (دنده‌ای)

چری آریزو 5 (دنده‌ای)

قیمت بازار
160000000
قیمت کارخانه
160000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,599
minus
یورو
17,005
plus
درهم امارات
4,382
minus
آرشیو کامل قیمت چری آریزو 5 (دنده‌ای)
{"date":"1396/11/07 14:20","price":69700000},{"date":"1396/11/11 12:00","price":70500000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":72000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":73000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":75600000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":76600000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":77600000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":78600000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":80600000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":81500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":82500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":84500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":97500000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":130000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":124000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":126000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":128000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":122000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":121000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":120000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":130000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":132000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":135000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":137000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":130000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":145000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":153000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":163000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":160000000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399