چری آریزو 5 (Turbo)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":83400000},{"date":"1396/11/11 12:00","price":86500000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":87000000},{"date":"1397/01/20 00:00","price":85000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":89000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":90000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397