مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":1850000000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":185000000},{"date":"1396/12/25 00:00","price":183000000},{"date":"1397/01/28 12:00","price":195000000},{"date":"1397/03/10 12:00","price":210000000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":220000000},{"date":"1397/04/04 00:00","price":235000000},{"date":"1397/05/01 00:00","price":245000000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":260000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":290000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397