بی‌ وای دی S7

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":129900000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":160000000},{"date":"1397/04/25 00:00","price":170000000},{"date":"1397/04/27 12:00","price":180000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398