پیغام خطا

Notice: Undefined index: und در den_schema_preprocess_page() (خط 79 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/modules/den_schema/den_schema.module).

بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":52580000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":69000000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":72000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":73000000},{"date":"1397/03/29 12:00","price":75000000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":68000000},{"date":"1397/04/22 12:00","price":74000000},{"date":"1397/04/25 00:00","price":75000000},{"date":"1397/05/02 12:00","price":80000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":83000000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":87000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":102000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":95000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":97000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":102000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":103000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":105000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":102000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":104000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":100000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":103000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":105000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":108000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":112000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":115000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":120000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":130000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":125000000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398