بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":52580000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":69000000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":72000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":73000000},{"date":"1397/03/29 12:00","price":75000000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":68000000},{"date":"1397/04/22 12:00","price":74000000},{"date":"1397/04/25 00:00","price":75000000},{"date":"1397/05/02 12:00","price":80000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":83000000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":87000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1397