تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ )

تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ )

قیمت بازار
57800000
قیمت کارخانه
57800000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ )
{"date":"1396/11/07 14:20","price":28700000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":28500000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":28000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":27700000},{"date":"1397/02/18 00:00","price":27900000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":27500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":28200000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":29200000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":29500000},{"date":"1397/05/05 00:00","price":30500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":31000000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":32000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":42500000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":42200000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":43000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":44000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":46000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":45500000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":46000000},{"date":"1397/09/09 00:00","price":46400000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":46700000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":47700000},{"date":"1397/09/23 12:00","price":47000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":46800000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":47000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":46800000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":46300000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":46000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":47300000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":47600000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":49000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":51800000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":54200000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":55200000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":57200000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":56200000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":57500000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":57800000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399