چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":60500000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":60900000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":61200000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":61500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":62000000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":62500000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398