تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":28500000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":28300000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":28500000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":28100000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":27500000},{"date":"1397/02/18 00:00","price":27700000},{"date":"1397/02/19 12:00","price":27800000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397