زوتی - Z300

زوتی - Z300

قیمت بازار
68000000
قیمت کارخانه
68000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,202
plus
یورو
24,402
plus
درهم امارات
6,156
plus
آرشیو کامل قیمت زوتی - Z300
{"date":"1396/11/07 14:20","price":49500000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":49900000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":50900000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":51500000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":51200000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":50500000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":52000000},{"date":"1397/02/12 00:00","price":53000000},{"date":"1397/02/17 12:00","price":54000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":53500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":53800000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":54000000},{"date":"1397/04/06 12:00","price":54500000},{"date":"1397/04/16 12:00","price":54000000},{"date":"1397/04/22 00:00","price":55000000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":56000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":68000000}
بروزرسانی در تاریخ 19 تیر 1399