برلیانس H220 دنده‌ای - رینگ آلومینیومی

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":41500000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":41800000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":42800000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":43700000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":44700000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":44600000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":44900000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":45900000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":46600000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":47600000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":48600000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":50600000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":60000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":64000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1397