ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":105000000},{"date":"1397/01/20 12:00","price":105090000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":113575000}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398