برلیانس H330 دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":47500000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":48200000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":48500000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":49500000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":49900000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":50300000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397