برلیانس H230 دنده‌ای

برلیانس H230 دنده‌ای

قیمت بازار
91500000
قیمت کارخانه
91500000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H230 دنده‌ای
{"date":"1396/11/07 14:20","price":40700000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":41000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":42000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":43000000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":44000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":42600000},{"date":"1397/03/06 12:00","price":42800000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":43800000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":45500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":46500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":47500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":48500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":60000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":62000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":60000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":61000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":63000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":63500000},{"date":"1397/09/09 00:00","price":67000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":68000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":66500000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":68000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":70000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":71000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":72000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":73000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":78000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":81000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":85000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":87000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":93000000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":91500000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399