وانت آریسان دوگانه‌ سوز

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":28000000},{"date":"1396/11/10 12:00","price":28300000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":28500000},{"date":"1396/11/25 12:00","price":28200000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":27000000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":27300000},{"date":"1397/01/26 12:00","price":27400000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":27200000},{"date":"1397/02/05 00:00","price":27100000},{"date":"1397/02/06 12:00","price":27200000},{"date":"1397/02/10 00:00","price":27500000},{"date":"1397/02/19 00:00","price":27800000},{"date":"1397/02/27 00:00","price":28300000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397