رنو تندر پلاس دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":45000000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":46000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":46300000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":46500000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":46800000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":47000000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":47500000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":48000000},{"date":"1397/01/31 00:00","price":48300000},{"date":"1397/02/24 00:00","price":49300000},{"date":"1397/02/25 12:00","price":50000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398