مینی‌بوس آرین

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/07 14:20","price":126000000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":128000000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":135000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":145000000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":149000000},{"date":"1397/05/01 00:00","price":169000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":185000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397