قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
4512
بیشترین: 
4533
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4515
زمان: 
11/7 17:50
قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 7 بهمن 1396 , 4515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 11:20","price":4531},{"date":"1396/11/07 11:30","price":4533},{"date":"1396/11/07 11:40","price":4524},{"date":"1396/11/07 12:20","price":4528},{"date":"1396/11/07 12:30","price":4526},{"date":"1396/11/07 12:40","price":4529},{"date":"1396/11/07 12:50","price":4527},{"date":"1396/11/07 13:10","price":4524},{"date":"1396/11/07 13:20","price":4527},{"date":"1396/11/07 13:40","price":4526},{"date":"1396/11/07 14:00","price":4527},{"date":"1396/11/07 14:10","price":4523},{"date":"1396/11/07 14:20","price":4525},{"date":"1396/11/07 14:30","price":4524},{"date":"1396/11/07 14:40","price":4523},{"date":"1396/11/07 14:50","price":4524},{"date":"1396/11/07 15:30","price":4522},{"date":"1396/11/07 15:40","price":4519},{"date":"1396/11/07 16:10","price":4517},{"date":"1396/11/07 16:20","price":4512},{"date":"1396/11/07 16:30","price":4513},{"date":"1396/11/07 16:50","price":4514},{"date":"1396/11/07 17:10","price":4516},{"date":"1396/11/07 17:30","price":4515},{"date":"1396/11/07 17:40","price":4514},{"date":"1396/11/07 17:50","price":4515}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397