قیمت نیم سکه مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
731000
بیشترین: 
741000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
732000
زمان: 
11/7 18:00
قیمت نیم سکه مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 732000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 11:06","price":741000},{"date":"1396/11/07 11:48","price":739000},{"date":"1396/11/07 12:42","price":731000},{"date":"1396/11/07 15:54","price":735000},{"date":"1396/11/07 18:00","price":732000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397