قیمت دینار بحرین مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
11945
بیشترین: 
11950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11945
زمان: 
11/7 12:00
قیمت دینار بحرین مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 11945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:40","price":11947},{"date":"1396/11/07 11:00","price":11950},{"date":"1396/11/07 12:00","price":11945}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397