قیمت ربع سکه خرده فروشی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
436000
بیشترین: 
443000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
436000
زمان: 
11/7 18:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 436000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:18","price":443000},{"date":"1396/11/07 11:06","price":439500},{"date":"1396/11/07 11:24","price":438000},{"date":"1396/11/07 11:36","price":436500},{"date":"1396/11/07 11:48","price":438000},{"date":"1396/11/07 12:00","price":439500},{"date":"1396/11/07 13:24","price":440000},{"date":"1396/11/07 14:48","price":438500},{"date":"1396/11/07 15:06","price":437500},{"date":"1396/11/07 15:54","price":438000},{"date":"1396/11/07 18:00","price":436000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397