قیمت نیم سکه خرده فروشی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
732500
بیشترین: 
743000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
732500
زمان: 
11/7 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 732500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:18","price":743000},{"date":"1396/11/07 11:06","price":742000},{"date":"1396/11/07 11:36","price":740500},{"date":"1396/11/07 11:48","price":739500},{"date":"1396/11/07 12:00","price":740500},{"date":"1396/11/07 12:42","price":736500},{"date":"1396/11/07 13:24","price":735500},{"date":"1396/11/07 15:06","price":733500},{"date":"1396/11/07 15:36","price":733000},{"date":"1396/11/07 15:54","price":735000},{"date":"1396/11/07 18:00","price":732500}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397