قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
1450500
بیشترین: 
1481500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1452000
زمان: 
11/7 15:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  مورخ 7 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 7 بهمن 1396 , 1452000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:18","price":1481500},{"date":"1396/11/07 11:06","price":1469500},{"date":"1396/11/07 11:18","price":1455500},{"date":"1396/11/07 11:36","price":1451500},{"date":"1396/11/07 11:48","price":1453000},{"date":"1396/11/07 12:00","price":1452000},{"date":"1396/11/07 12:42","price":1451000},{"date":"1396/11/07 13:24","price":1452000},{"date":"1396/11/07 15:06","price":1451000},{"date":"1396/11/07 15:36","price":1450500},{"date":"1396/11/07 15:54","price":1452000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397