قیمت منات آذربایجان مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
2780
بیشترین: 
2790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2780
زمان: 
11/7 12:00
قیمت منات آذربایجان مورخ 7 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 2780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":2790},{"date":"1396/11/07 12:00","price":2780}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397