قیمت بات تایلند مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
155
بیشترین: 
158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
11/7 12:50
قیمت بات تایلند مورخ 7 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 بهمن 1396 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":157},{"date":"1396/11/07 10:20","price":158},{"date":"1396/11/07 10:40","price":157},{"date":"1396/11/07 11:00","price":158},{"date":"1396/11/07 11:30","price":157},{"date":"1396/11/07 11:40","price":158},{"date":"1396/11/07 11:50","price":157},{"date":"1396/11/07 12:40","price":156},{"date":"1396/11/07 12:50","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397