قیمت رینگیت مالزی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
1233
بیشترین: 
1235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1233
زمان: 
11/7 12:20
قیمت رینگیت مالزی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 1233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":1235},{"date":"1396/11/07 12:00","price":1234},{"date":"1396/11/07 12:20","price":1233}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397