قیمت کرون نروژ مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
585
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585
زمان: 
11/7 11:40
قیمت کرون نروژ مورخ 7 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":590},{"date":"1396/11/07 10:40","price":585},{"date":"1396/11/07 10:50","price":590},{"date":"1396/11/07 11:40","price":585}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397