قیمت دینار کویت مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
14820
بیشترین: 
15100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14820
زمان: 
11/7 11:50
قیمت دینار کویت مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 14820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":15100},{"date":"1396/11/07 11:50","price":14820}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397