قیمت فرانک سوئیس مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
4923
بیشترین: 
4955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4923
زمان: 
11/7 13:30
قیمت فرانک سوئیس مورخ 7 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 4923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":4948},{"date":"1396/11/07 10:40","price":4955},{"date":"1396/11/07 12:00","price":4946},{"date":"1396/11/07 12:10","price":4943},{"date":"1396/11/07 12:50","price":4936},{"date":"1396/11/07 13:30","price":4923}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397