قیمت دلار استرالیا مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
3760
بیشترین: 
3775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3760
زمان: 
11/7 16:10
قیمت دلار استرالیا مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 بهمن 1396 , 3760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":3775},{"date":"1396/11/07 10:20","price":3765},{"date":"1396/11/07 10:40","price":3763},{"date":"1396/11/07 10:50","price":3770},{"date":"1396/11/07 12:30","price":3769},{"date":"1396/11/07 12:40","price":3770},{"date":"1396/11/07 14:10","price":3766},{"date":"1396/11/07 16:10","price":3760}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397