قیمت دلار کانادا مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
3787
بیشترین: 
3811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3787
زمان: 
11/7 16:10
قیمت دلار کانادا مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 بهمن 1396 , 3787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":3811},{"date":"1396/11/07 10:20","price":3800},{"date":"1396/11/07 10:50","price":3803},{"date":"1396/11/07 12:30","price":3798},{"date":"1396/11/07 12:40","price":3796},{"date":"1396/11/07 14:10","price":3793},{"date":"1396/11/07 14:30","price":3790},{"date":"1396/11/07 16:10","price":3787}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397