قیمت لیر ترکیه مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
1245
بیشترین: 
1262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1245
زمان: 
11/7 14:10
قیمت لیر ترکیه مورخ 7 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 1245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":1262},{"date":"1396/11/07 10:40","price":1261},{"date":"1396/11/07 10:50","price":1260},{"date":"1396/11/07 11:40","price":1258},{"date":"1396/11/07 11:50","price":1257},{"date":"1396/11/07 12:40","price":1248},{"date":"1396/11/07 14:10","price":1245}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397