قیمت پوند مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
6627
بیشترین: 
6695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6627
زمان: 
11/7 12:40
قیمت پوند مورخ 7 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 بهمن 1396 , 6627 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":6685},{"date":"1396/11/07 10:40","price":6678},{"date":"1396/11/07 10:50","price":6695},{"date":"1396/11/07 11:40","price":6660},{"date":"1396/11/07 11:50","price":6657},{"date":"1396/11/07 12:00","price":6653},{"date":"1396/11/07 12:10","price":6652},{"date":"1396/11/07 12:30","price":6640},{"date":"1396/11/07 12:40","price":6627}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397