قیمت یورو مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
5706
بیشترین: 
5750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5709
زمان: 
11/7 16:20
قیمت یورو مورخ 7 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 بهمن 1396 , 5709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":5750},{"date":"1396/11/07 10:20","price":5735},{"date":"1396/11/07 10:40","price":5740},{"date":"1396/11/07 11:40","price":5724},{"date":"1396/11/07 12:00","price":5721},{"date":"1396/11/07 12:30","price":5718},{"date":"1396/11/07 12:40","price":5711},{"date":"1396/11/07 13:30","price":5714},{"date":"1396/11/07 14:00","price":5715},{"date":"1396/11/07 14:10","price":5706},{"date":"1396/11/07 16:20","price":5709}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397