قیمت منات آذربایجان مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
2168.1
بیشترین: 
2168.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2168.1
زمان: 
11/7 09:10
قیمت منات آذربایجان مورخ 7 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 2168.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":2168.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397