قیمت روبل روسیه مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
65.6
بیشترین: 
65.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.6
زمان: 
11/7 09:10
قیمت روبل روسیه مورخ 7 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 65.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":65.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397