قیمت رینگیت مالزی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
952.1
بیشترین: 
952.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
952.1
زمان: 
11/7 09:10
قیمت رینگیت مالزی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 952.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":952.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397