قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
471.6
بیشترین: 
471.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
471.6
زمان: 
11/7 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 471.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":471.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397