قیمت دلار سنگاپور مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
2819
بیشترین: 
2819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2819
زمان: 
11/7 09:10
قیمت دلار سنگاپور مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 بهمن 1396 , 2819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":2819}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397