قیمت روپیه پاکستان مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
3337.3
بیشترین: 
3337.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3337.3
زمان: 
11/7 09:10
قیمت روپیه پاکستان مورخ 7 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 3337.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":3337.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397