قیمت دینار بحرین مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
9803.1
بیشترین: 
9803.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9803.1
زمان: 
11/7 09:10
قیمت دینار بحرین مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 9803.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":9803.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397